cover-bl

Når forandringer bliver til overgreb

Artikel af Nadja U. Prætorius
Bragt i Børsen Ledelseshåndbøger juli 2007
Punkt 4.3 i indholdsfortegnelse for Ledelseshåndbogen

Da denne artikel fylder hele 21 A4 sider har vi valgt kun at gøre denne artikel tilgængelig i Adobe Acrobat Reader PDF-format.

hrm
© 2007 Børsen Forum A/S, Børsen Ledelseshåndbøger
Ledelseshåndbogen Human Resource Management

Artikler i Adobe Reader PDF-format
Artiklen kan ses og downloades som en .PDF-fil. Dette filsystem kræver at Adobe Acobat Reader er indstalleret på din computer. Adobe Reader kan gratis downloades fra Adobes websted.