En verden til forskel

cover-verden-1

Omstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte menneske.

Af Nadja U. Prætorius
Udkommer på Klim
ISBN: 978 87 7129 899 4, 1. sept. 2016, 244 sider.
En verden til forskel Omstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte menneske er et bidrag til det nødvendige opgør med den herskende samfundsøkonomiske tankegang, der legitimerer rovdrift på Jorden og mennesker. Bogen viser, at dogmet om konkurrencens nødvendighed på alle niveauer i samfundet og mellem nationer, berøver os kontakten med vores unikke evne og naturlige tilskyndelse til at samarbejde i fællesskaber. Gennem præcise analyser og illustrerende cases redegøres der overbevisende for, hvordan dette i stigende grad truer vores eksistensbetingelser, liv og sundhed.

Bogen bidrager til et afgørende nybrud i vores forståelse og værdsættelse af, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan vi som aktive borgere kan skabe globalt bæredygtige levevilkår. Men det forudsætter, at vi hver især og i fællesskab vælger at realisere de menneskelige værdier og holdninger, der er forudsætningen for at gennemføre projektet.

En verden til forskel er en indtrængende opfordring til nytænkning og handling. Bogen er baseret på nutidig samfundsvidenskabelig og psykologisk forskning samt kliniske observationer. Gennem eksempler fra dagligdagens hændelser, fra ældgammel menneskelig visdom, filosofiske og spirituelle lignelser samt erfaringer fra livet i et oprindeligt polynesisk øsamfund giver bogen inspiration til fornyet refleksion, nytænkning og transformerende handling.

Udtalelse:

Rasmus Willigs udtalelse om: EN VERDEN TIL FORSKEL Omstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte menneske af Nadja U. Prætorius:
"Psykologiens grand old lady har sat sig til skrivebordet for at løse verdens kriser og det er der kommet en fantastisk bog ud af. Fra det psykologiske til det globale niveau tages læseren nænsomt i hånden, og årsager og sammenhænge bliver tydeligere og tydeligere for hver en side der vendes. Når den sidste side er læst står fremtidens etiske valg krystal klare."

Rasmus Willig, Ph. d, Lektor i sociologi, RUC
Forfatter til Afvæbnet kritik, 2016, Hans Reitzels Forlag

Foto af bogens forside