cover-PogL

Livet som undtagelsestilstand

Artikel af Nadja U. Prætorius
Bragt i Psyke & Logos, 2004, årg. 25, nr 2.
Baseret på foredrag holdt på FOFU's årsmøde 2003

Overlevelsesstrategier, fremmedgørelse og stress
set i lyset af styringsstrategier
i interpersonelle og samfundsmæssige relationer ¹

Abstract:
Et stigende antal mennesker fra alle samfundslag og aldersgrupper udsættes i disse år for stressbelastninger, der virker fremmedgørende, og som resulterer i alvorlige belastningsreaktioner som stresskollaps og udbrændthed.
   Med udgangspunkt i udviklingspsykologiske iagttagelser af selvudviklingsprocessen fra barndommen og ind i voksenalderen, samt erfaringer fra arbejdet indenfor krisepsykologi vises det, at manglende værdsættelse og accept af mennesker, som de personer de er, opleves som tilintetgørende på linje med fysisk at blive truet på livet.
   Afhængig af et menneskes opvækstbetingelser og senere livsomstændigheder i voksenalderen vil det i højere eller mindre grad være nødt til at udvikle overlevelsesstrategier, hvormed det søger at agere og indordne sig for at få den nødvendige understøttelse og accept og for at undgå udstødelse og isolering. Overlevelsesstrategier baserer sig således på følelsen af at være truet fysisk og/eller psykisk på sin eksistens, og er et udtryk for en fremmedgørelse af personen. Hvis tilstanden er længerevarende, kan der udvikles en kronisk stresstilstand. Denne kan før eller siden give sig udslag i alvorlige belastningsreaktioner, med symptomer på såvel fysiske som psykiske ubalancer og sygdom og som stresskollaps og udbrændthed.
   Ved hjælp af materiale indsamlet som supervisor i offentlige forvaltninger og som privatpraktiserende psykolog vises det, at udviklingen af alvorlige stresstilstande ikke udelukkende beror på for meget arbejde, men også på det forhold at ensretning og styring af udvikling og læring, samt kontrol, overvågning, evaluering og eksponering af primært kvantificerede udtryk for menneskelig udvikling, læring og resultatopnåelse virker fremmedgørende og kan føre til alvorlige belastningsreaktioner som stresskollaps og udbrændthed.

_________________
¹ Artikel baseret på foredrag holdt den 7. November 2003 på FOFU's årsmøde (Foreningen for forsknings- og udviklingsvirksomhed i folkeoplysning og voksenundervisning. RUC).
Nadja U. Prætorius er mag.art.(psykologi), specialist og supervisor i psykoterapi. Privatpraktiserende psykolog og kursusleder.

  Navigeringstips:
  Klik på fodnote-tallet muliggør spring mellem disse.
  Hver enkelt webside starter med fodnote 1.

Udgivelser / forfatterskab