Den etiske udfordring i en global tid

cover-global-1

Af Nadja U. Prætorius
Udkommet på Dansk Psykologisk Forlag
ISBN: 978-87-7706-648-1, 23. jan. 2013, 296 sider.
Udsolgt og udgået fra Dansk Psykologisk Forlag.
Bogen er inspireret af ønsket om, at vi hver især og sammen reflekterer over og konkret forholder os til et nybrud i etisk tankegang og holdning, der er forudsætningen for, at vi kan stille op til tidens omfattende udfordringer. At vi er bevidste om, at det i vores globale tid er nødvendigt, at tage eksistentielle valg, der kan føre til en menneskeværdig tilværelse for alle på Jorden. Fordi det gælder alles eller ingens overlevelse. At vi vælger at bruge vores unikke menneskelige potentiale til at samarbejde og leve i gensidigt berigende og meningsfulde fællesskaber i respekt for hinanden og vore fælles livsvilkår.

En ny bog er på vej: oktober 2016 udkommer på forlaget KLIM, Nadjas nye bog: "En verden til forskel. Omstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte menneske".

Læs uddrag af bogen