Pressebrev

cover-global-1

Ny bog sætter fokus på menneskets livsvilkår i en global verden.
Af Nadja U. Prætorius
Udkommet på Dansk Psykologisk Forlag
ISBN: 978-87-7706-648-1, 23. jan. 2013, 296 sider.

Den etiske udfordring i en global tid er et bidrag til debatten om en global bæredygtig, samfundsøkonomisk filosoi, etik og strategi, der tager højde for vores gensidige afhængighed på tværs af landegrænser og kulturer. markedssamfundenes konkurrence- og vækstfilosofi og den teknologiske udvikling har haft afgørende betydning for menneskers levevis og materielle velfærd, men har også haft store, negative konsekvenser. rovdriften på Jordens og menneskers ressourcer, den voksende globale ulighed, klimaændringer og forurening truer ikke blot dyr og plantevækst, men også menneskers overlevelse på kloden

Den etiske udfordring i en global tid giver et signalement af tiden og reflekterer over nødvendigheden af, at vi træder i karakter som engagerede borgere i opgøret med den herskende markedstænknings umyndiggørelse og reduktion af mennesket og menneskelige relationer. At vi hver især og i kollektive sammenhænge bidrager til udfoldelsen af vort menneskelige potentiale for at samarbejde og leve i gensidigt berigende og meningsfulde fællesskaber i respekt for hinanden og vore fælles livsvilkår.

Bogen henvender sig til alle professionelle, der arbejder med mennesker, samt undervisere, studerende og andre, som ønsker at reflektere over og være medskabere af et etisk fundament for livet i en globaliseret verden.

Nadja U. Prætorius er mag.art i psykologi og specialist og supervisor i psykoterapi. Hun påbegyndte sin universitetskarriere som underviser og forsker i studieviden og var herefter ansat som adjunkt og lektor i tværkulturel psykologi og socialpsykologi på københavns Universitet og RUC. Nadja U. Prætorius er desuden forfatter til bogen Stress – det moderne traume fra 2007.

Læs uddrag af bogen